• Ból
    Zgodnie z aktualną defnicją IASP (ang. International Association for the Study of Pain; Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu), ból jest przykrym doznaniem, związanym z obecnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, z komponentem czuciowym, emocjonalnym, poznawczym a także socjalnym. Trudno mówić o epidemiologii bólu ostrego, ponieważ doświadcza go każdy człowiek wielokrotnie w ciągu całego swego życia. Jeśli ból trwa dłużej niż 3 miesiące, to nazywamy go bólem przewlekłym. Doświadcza go około 20% dorosłych w Europie, a nawet 27% dorosłej populacji w Polsce

Nasilenie bólu

Dna moczanowa i hiperurykemia

Materiały do pobrania

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request