Nie istnieją urządzenia pomiarowe ani szczególne badania, które pozwoliłyby na jednolitą i obiektywną ocenę nasilenia bólu odczuwanego przez pacjenta. Stworzono jednak skale oceny bólu, dzięki którym pacjent może przedstawić subiektywnie odczuwane natężenie dolegliwości bólowych. Celem zastosowania skali jest nie tylko określenie nasilenia bólu w danym czasie, ale również ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego.

Skala słowna

VRS (Verbal Rating Scale)

Skala porządkowa, zawierająca kolejno ustawione cyfry z przypisanymi do nich określeniami stopnia natężenia bólu, a pacjent dokonuje jego opisowej oceny. Najczęściej stosuje się skalę 5-stopniową: 0 - brak bólu, 1 - ból słaby, 2 - ból umiarkowany, 3 - ból silny, 4 - ból bardzo silny (nie do zniesienia). To uproszczona, najmniej dokładna skala, którą łatwo zrozumieć.

Skala obrazkowa

Skale określające np. wyraz twarzy, przeznaczona dla dzieci oraz osób z utrudnionym kontaktem.

Skala numeryczna

NRS (Numerical Rating Scale)

Skala numeryczna, łatwa do zastosowania, o dużej czułości i wiarygodności w porównaniu z innymi skalami pomiaru bólu. Skala zawiera 11 stopni nasilenia bólu - 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najgorszy wyobrażalny ból.

Skala wzrokowo-analogowa

VAS (Visual Analogue Scale)

Skala ma postać linijki o długości 10 cm. Pacjent wskazuje palcem lub suwakiem nasilenie bólu od 0 - zupełny brak bólu do 10 - najsilniejszy wyobrażalny ból.

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request