• Dyslipidemia
    To stan, w którym stężenia lipidów lub/i lipoprotein w osoczu nie odpowiadają wartościom uznanym za prawidłowe. Dyslipidemie definiowane są na podstawie wyników badań laboratoryjnych, i aktualnie obejmują 3 zasadnicze rodzaje zaburzeń: hipercholesterolemię, dyslipidemię aterogenną i ciężką hipertriglicerydemię. Stanowią one jeden z ważniejszych, modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W grupie ryzyka ich wystąpienia znajdują się m. in. osoby obciążone dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku zaburzeń lipidowych, a także chorzy z nadciśnieniem tętniczym, otyłością lub/ i cukrzycą.
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request