• Nadciśnienie tętnicze
    Choroba przewlekła układu krążenia charakteryzująca się stale lub okresowo zwiększonym ciśnieniem tętniczym. Można ją rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego, wyliczone co najmniej z 2 pomiarów dokonanych podczas co najmniej 2 różnych wizyt, są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Jego główne powikłania mogą dotyczyć wielu tkanek i narządów m. in. nerek (m. in. niewydolność nerek), układu nerwowego (m. in. udar niedokrwienny mózgu, zespół otępienny) czy układu krążenia (m. in. niewydolność serca, zawał serca). Według danych epidemiologicznych choroba może dotyczyć ponad 10 milionów dorosłych Polaków.
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request