Czy wiesz, że...

Podjęcie decyzji o wdrożeniu antybiotykoterapii nie jest proste. Przyczyną infekcji może być zarówno wirus, jak i bakteria, a symptomy choroby przez nie wywołane bywają do siebie podobne.

Antybiotyki są skuteczne tylko i wyłącznie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Ich stosowanie w zakażeniach powodowanych wirusami nie daje pozytywnych efektów leczenia, naraża pacjenta na występowanie działań niepożądanych, a także przyczynia się do narastania oporności bakterii na antybiotyki ze względu na ich nadużywanie.13,14

Dlaczego antybiotyk nie działa na wirusy?

Wirusy mają zupełnie inną budowę niż bakterie. Nie posiadają „punktów uchwytu” dla antybiotyku, takich jak specyficzne białka lub elementy budowy komórki, występujące tylko u bakterii, dlatego lek przeciwbakteryjny nie jest w stanie zabić wirusa lub zahamować jego namnażania.15

Kiedy lekarz podejmie decyzję o wdrożeniu leczenia antybiotykiem?

Zawsze wtedy, gdy choroba, wywołana jest przez bakterię, np. w anginie paciorkowcowej, krztuścu czy zapaleniu dróg moczowych.16,17

Najtrudniejsze do prawidłowego zdiagnozowania w warunkach pozaszpitalnych są zakażenia dróg oddechowych, dlatego w celu weryfikacji, czy jest to infekcja bakteryjna czy wirusowa lekarz może zastosować narzędzia różnicujące przyczynę choroby, np. szybkie testy diagnostyczne wykrywające w gardle paciorkowca powodującego anginę lub testy określające stężenie pewnych białek we krwi (białko C-reaktywne), które rośnie w przypadku infekcji bakteryjnej. Tego typu praktyka pozwala na uniknięcie stosowania przez pacjenta antybiotyku w sytuacji, gdy jest to niepotrzebne.17

Nie naciskaj na lekarza by na Twoją dolegliwość przepisał antybiotyk, bo nie zawsze jego stosowanie ma sens.18

Dbajmy o to, by antybiotyki były stosowane jedynie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

 

 

Czy wiesz, że...

Produkty lecznicze zawierające przeciwbakteryjne substancje czynne mogą różnić się między sobą pod względem warunków przechowywania? Niektóre antybiotyki muszą być przechowywane w lodówce, w temperaturze od 2-8°C, a jeszcze inne w temperaturze pokojowej, najczęściej do 25°C.

Przykładowo przechowywanie w temperaturze pokojowej antybiotyku, który powinien być trzymany w lodówce, może spowodować utratę właściwości substancji czynnej, w wyniku czego lek będzie nieskuteczny. Dlatego należy ściśle stosować się do wytycznych wskazanych w ulotce dołączonej do produktu leczniczego. W innym przypadku istnieje duże ryzyko, że konieczne będzie powtórne wystawienie recepty przez lekarza i ponowny zakup antybiotyku.20,21

UWAGA: Jeśli posiadasz lek nienadający się do użycia (np. ze względu na złe przechowywanie) lub posiadasz resztki antybiotyku po poprzedniej terapii oddaj je do utylizacji. Wyrzucanie leków do środowiska naturalnego jest niezwykle szkodliwe i może przyczyniać się do narastania antybotykooporności.

W jaki sposób antybiotyki wpływają na środowisko?

Spośród różnych substancji leczniczych obecność antybiotyków w glebie i ekosystemach wodnych budzi szczególne obawy, ponieważ przyczynia się ona do rozwoju wieloopornych bakterii stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Pozbywanie się niewykorzystanych lub przeterminowanych antybiotyków w niewłaściwy sposób, na przykład poprzez spłukiwanie ich w toalecie, może stanowić istotny czynnik sprzyjający występowaniu antybiotyków w systemach ściekowych (źródłem zanieczyszczenia pozostałościami antybiotyków mogą być również ścieki szpitalne). W wielu badaniach wykazano, że większość stosowanych antybiotyków nie ulega całkowitej eliminacji podczas procesów biodegradacji stosowanych w oczyszczalniach ścieków, w wyniku czego niezdegradowane lub niewyeliminowane antybiotyki dostają się wraz z oczyszczonymi ściekami do wód powierzchniowych.

Do środowiska naturalnego trafiają także antybiotyki stosowane w hodowli bydła, trzody chlewnej czy drobiu. Wydalane przez zwierzęta, będąc składnikiem nawozu pochodzenia naturalnego, bardzo często są rozprowadzane przez rolników na polach uprawnych, zanieczyszjąc tym samym glebę. Część z nich, która nie ulegnie procesom biodegradacji osadza się na powierzchni gleby trafiając następnie do wód powierzchniowych. Te i wiele innych czynników mają niebagatelny wpływ na częsty kontakt drobnoustrojów z antybiotykami, a w szczególności z ich niskimi stężeniami, które stymulują bakterie do wytwarzania mechanizmów oporności.

Nie można ignorować korzyści wynikających ze stosowania antybiotyków, ale należy wziąć również pod uwagę wpływ antybiotyków na środowisko naturalne ze względu na ich zdolność do wywoływania, utrzymywania i rozprzestrzeniania oporności wśród bakterii. Konieczne jest więc podjęcie działań zapobiegawczych, aby uniknąć nieodwracalnych konsekwencji pod postacią braku skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego w przyszłości.22,23,24

 

Czy wiesz, że...

Aby doszło do zabicia bakterii będącej przyczyną infekcji lub zahamowania jej namnażania konieczne jest „zanurzenie” jej w odpowiednio dużej ilości antybiotyku. Jeśli dawka antybiotyku będzie zbyt niska, jego stężenie w miejscu infekcji będzie niewystarczające. Konsekwencją może być nie tylko brak efektów leczenia, nawrót choroby, ale także rozwój antybiotykoodporności bakterii będącej przyczyną zakażenia.25

ZAWIESINY – w przypadku antybiotyku, z którego należy sporządzić zawiesinę istotna jest ilość wody, która powinna zostać dodana do proszku. Zbyt mała lub zbyt duża ilość wody będzie mieć negatywny wpływ na zawartość substancji czynnej w odmierzonej objętości zawiesiny. Dlatego butelki lub opakowania, w których znajduje się lek przeważnie posiadają oznaczenia wskazujące, ile wody należy dodać. Czasami producent leku nie zaleca stosowania do sporządzania zawiesiny wody wodociągowej, lecz destylowanej lub zdemineralizowanej.

Upewnij się także, że temperatura wody przed dolaniem do proszku jest odpowiednia.26

Prawidłowe przygotowanie zawiesiny znacząco wpływa na prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego.

Ważne, by przed każdym przyjęciem / podaniem leku wstrząsnąć przygotowaną wcześniej zawiesinę.

TABLETKI – pamiętaj aby nie dzielić tabletek na pół w celu redukcji dawki jeśli ulotka informacyjna dołączona do opakowania leku nie zawiera informacji o takiej możliwości. Czasem tabletki posiadają podziałkę, ale służy ona do przełamania tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia, a nie w celu redukcji dawki o połowę. Nie redukuj dawki leku na własną rękę. Może to doprowadzić do wystąpienia zbyt małych stężeń leku w miejscu infekcji, braku efektu leczenia i rozwoju ANTYBIOTYKOOPORNOŚCI u bakterii.25

 

Czy wiesz, że...

Niektóre antybiotyki muszą być stosowane odpowiednio często, aby osiągnąć w miejscu infekcji efektywne stężenie przez odpowiednio długi czas. W miarę możliwości wyznacz dogodne godziny przyjmowania/ podawania leku, zwłaszcza, gdy musi być on stosowany kilka razy na dobę, np. co 8 godzin.27

Pomijanie dawek leku lub przesuwanie godzin jego przyjmowania, może mieć negatywny wpływ na skuteczność przeciwbakteryjną antybiotyku i przyczynić się do rozwoju zjawiska antybiotykoopornosci wśród bakterii, które znajdują się w Twoim organizmie (zarówno tych, które spowodowały infekcję, jak i tych, które stanowią składnik Twojej flory fizjologicznej). Nabytą oporność na antybiotyki bakterie są w stanie przekazywać innym bakteriom, przez co zjawisko antybiotykoopornosci narasta.25,27

Długość terapii również ma kluczowe znaczenie. Antybiotyk należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zarówno skrócenie terapii, jak i niepotrzebne jej wydłużanie może mieć negatywne konsekwencje - sprzyjać narastaniu oporności bakterii na leki, czy zwiększać ryzyko nosicielstwa szczepów opornych na antybiotyki.28,29

 

Czy wiesz, że...

Bakterie mogą dostać się do organizmu człowieka na wiele różnych sposobów. Do infekcji może dojść w wyniku kontaktu z bakteriami pochodzącymi ze środowiska, od zarażonej osoby lub zwierzęcia, w wyniku ugryzienia przez owada lub przez kontakt z zakażoną wodą, jedzeniem czy powietrzem. Czasem bakterie, które w normalnych warunkach nie są szkodliwe dostając się do określonego miejsca w Twoim organizmie mogą wywołać infekcję.30

  • Zanieczyszczony kurz, krople wody lub wydzieliny z dróg oddechowych mogą być źródłem choroby legionistów, krztuśca, gruźlicy, infekcji meningokokowej oraz anginy paciorkowcowej.
  • W wyniku kontaktu z zakażoną skórą lub błonami śluzowymi osoby chorej możesz zarazić się infekcjami skóry i tkanek miękkich oraz niektórymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak rzeżączka lub chlamydia.
  • Ugryzienie przez owada może być przyczyną poważnych chorób, takich jak: borelioza, czerwonka lub dur brzuszny.
  • Spożycie zakażonej wody lub produktów spożywczych może być przyczyną infekcji przewodu pokarmowego wywołanej, np. bakteriami z rodzaju Echerichia, Campylobacter czy Salmonella.30

 

Które z najczęściej występujących infekcji dróg oddechowych są zaraźliwe?

  • Angina paciorkowcowa – zakażenie paciorkowcem ropnym, wywołującym anginę paciorkowcową szerzy się drogą kropelkową, a także przez bezpośredni kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych chorego lub jego śliną. Gatunek paciorkowców wywołujących anginę jest również przyczyną szkarlatyny, która jest niezwykle zaraźliwą chorobą rozprzestrzeniającą się w podobny sposób.31,32
  • Zapalenie ucha środkowego – często jest powikłaniem infekcji górnych dróg oddechowych. Przyczyną zapalenia ucha środkowego może być wirus lub bakteria. Bakteryjne zapalenie ucha środkowego nie jest zaraźliwe, jednak drobnoustroje wywołujące infekcję dróg oddechowych (np. wirusy grypy) na podłożu, której rozwija się zapalenie ucha, mogą przenosić się z osoby na osobę.33,34
  • Zapalenie zatok przynosowych – przyczyną może być zarówno wirus jak i bakteria. Bakteryjne zapalenie zatok nie jest infekcją zaraźliwą jednak choroba (grypa, przeziębienie), która do niego doprowadziła może mieć charakter zakaźny.35
  • Krztusiec – inaczej zwany kokluszem, to zakaźna choroba dróg oddechowych wywołana przez bakterię- pałeczkę krztuśca. Zakaźność dla osób z otoczenia jest bardzo duża (do 80%), największa w pierwszych 3 tygodniach trwania choroby. Krztusiec przenosi się drogą kropelkową.36
  • Zapalenie płuc – to infekcja płuc spowodowana przez bakterie, wirusy lub grzyby. Bakteryjne zapalenie płuc ma zwykle cięższy przebieg niż wirusowe zapalenie płuc, które często ustępuje samoistnie. Bakteryjne zapalenie płuc wymaga leczenia antybiotykami i czasem związane jest z koniecznością hospitalizacji. Samo zapalenie płuc nie jest zaraźliwe, ale bakterie i wirusy, które je powodują, już tak. Bakteria, która najczęściej powoduje zapalenie płuc, czyli Streptococcus pneumoniae, może przenosić się z osoby na osobę poprzez dotykanie zainfekowanych przedmiotów lub poprzez kaszel i kichanie.37

 

 

Czy wiesz, że...

Za każdym razem, gdy przyjmujesz antybiotyk mogą pojawić się efekty uboczne terapii. Pamiętaj jednak, że przyjmowanie antybiotyku, zawsze, gdy jest to uzasadnione, ratuje zdrowie, a w cięższych infekcjach bakteryjnych również życie Twoje lub Twoich bliskich.

 

Jeśli zaobserwujesz występowanie działań niepożądanych podczas stsowania antybiotyku skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym, który przepisał antybiotyk, a następnie poinformuj go o obserwowanych objawach i swoich wątpliwościach. Nie odstawiaj antybiotyku na własną rękę.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli zaobserwujesz u siebie występowanie ostrej biegunki. Może to świadczyć o infekcji spowodowanej bakterią o nazwie Clostridium difficile, która czasem namnaża się intensywnie podczas terapii niektórymi antybiotykami, ponieważ jest oporna na ich działanie. C. difficile może wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit, które stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli obserwujesz poważne objawy reakcji alrgicznej w odpowiedzi na przyjęcie antybiotyku.38

 


REFERENCJE

13. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/pdfs/aaw/au_arent_always_the_answer_fs_508.pdf
14. https://www.fda.gov/drugs/resources-you-drugs/warning-antibiotics-dont-work-viruses-colds-and-flu
15. Kapoor G., et al. Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, Volume 33, Issue 3, July-September 2017
16. Dzierżanowska- Fangrat K. Przewodnik Antybiotykoterapii, 2023. Alfa-medica Press, 2023.
17. Hryniewicz W., et al. Rekomendacje postepowania w pozaszpitalnych zakazeniach układu oddechowego. NPOA, 2016
18. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
19. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/
20. https://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/zagadnienia-rejestracyjne/rejestr-produkt%C3%B3w-leczniczych
21. https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1201041,wysoka-temperatura-moze-zmieniac-wlasciwosci-lekow-ia.html
22. Zabłotni A, Jaworski A. Źródła antybiotyków w środowiskach naturalnych i ich rola biologiczna. Postepy Hig Med Dosw 2014; 68 : 1040-1049
23. Grenni P., et al. Ecological effects of antibiotics on natural ecosystems: A review. Microchemical Journal, Volume 136, January 2018, Pages 25-39
24. Polianciuc S.I., et al. Antibiotics in the environment: causes and consequences. Medicine and Pharmacy Reports, Vol. 93 / No. 3 / 2020: 231 - 240
25. Andersson D.I., Hughes D. Microbiological effects of sublethal levels of antibiotics. Nature Reviews. Microbiology, Volume 12, July 2014.
26. https://mgr.farm/opinie/5-waznych-informacji-o-antybiotykach-w-postaci-zawiesiny/
27. https://antybiotyki.edu.pl/pytania/pytania-dla-spoleczenstwa/
28. Wong M., et al. Is shorter better? Duration of therapy for common bacterial infections in adults. Issue: BCMJ, vol. 64 , No. 5 , June 2022 , Pages 208-212.
29. https://a.konsylium24.pl/kompendium24/profil/87/post/143781
30. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24189-bacterial-infection
31. https://www.gov.pl/web/psse-miechow/szkarlatyna---objawy-leczenie-zapobieganie
32.  https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html
33. Canadian Paediatric Society. Ear infections. Paediatr Child Health, Vol 14, No 7, September 2009; 
34. https://www.health.ny.gov/publications/4815/
35. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis
36. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/podrecznik/99502,krztusiec-koklusz
37. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4471-pneumonia
38. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/images/Infographic-side-effects.jpg

Rate this content: 
Average: 5 (1 vote)
PL2308033816
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request